VÅRENS PROGRAM 2020

På grund av rådande situtation med Corona viruset så har vi tagit det tråkiga beslutet att ställa in kommande partykvällar.
När och om situtationen ändras så kommer vi att uppdatera kalendern.